Tập tạ bóng đá

Tập tạ trong bóng đá có nghĩa là tăng cường sức mạnh hơn là xây dựng khối lượng cơ bắp. Điều quan trọng nhất cần nhớ là tăng cường sức mạnh của các nhóm cơ hỗ trợ khớp.

Tập luyện thêm ngoài sân cỏ và ngoài bóng là điều cần thiết để cô lập và tập trung vào các nhóm cơ cụ thể. Đây là những gì được ngụ ý bởi trọng lượng đào tạo cho bóng đá.

Nhận biết khu vực nào yêu cầu tập luyện là nghĩa vụ của một huấn luyện viên.
Tập trung vào những lĩnh vực này sẽ cho phép nhiều hơn:

* tính di động,

* tính linh hoạt và

* Khả năng cơ động,

điều này sẽ dẫn đến sự gia tăng về tốc độ và công suất.

Về mặt kỹ thuật, các khu vực đầu tiên bắt đầu là west ham vs arsenal  cơ bụng, thường được gọi là lõi.

Để nâng cao khả năng tập tạ, hãy đọc các liên kết sau Bài tập tạ trong bóng đá và kéo căng, và Tính linh hoạt và tập tạ cho bóng đá.

Ổn định cốt lõi

Khu vực của cơ thể từ dưới xương ức (xương ức), cơ hoành, đến bẹn hoặc sàn của vùng chậu được coi là “lõi”.

Khu vực này là trung tâm của trọng lực, nhà máy và trung tâm cân bằng của cơ thể.

Nói cách khác, cốt lõi là nơi mà tất cả các hoạt động vật lý của cơ thể được tạo ra, bức xạ và được bắt đầu từ đó.

Phần lõi bụng khỏe và phát triển tốt cũng là nguyên nhân giúp lưng cân đối, đặc biệt là vùng Thắt lưng. Điều này lại tạo ra và nâng cao tư thế tốt hơn.